Mesafeli Hizmet Sözleşmesi

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.1. SATICI

ADI/UNVANI: ( Sitemizde aldığınız ürünün tasarımcı, marka adı)

1.2. ALICI

Ad Soyad: (Sipariş verirken bildirdiğiniz)
Telefon: (Sipariş verirken bildirdiğiniz)
E-posta:  (Sipariş verirken bildirdiğiniz)

1.3 ARACI HİZMET SAĞLAYICI FİRMA

ADI/UNVANI: Model Yönetim Hizmetleri Turizm ve Ticaret Limited Şirketi

Adres : Muammer Akar Mah. 287/2  Sok. No:1/1  Karabağlar/İzmir

Kep : 281493157 no, modelyönetim@hs01.kep.tr

E-posta: explore@oceaneistanbul.com

Telefon : 05426430790/05322146879

2. TANIMLAR

İşbu Mesafeli Hizmet Sözleşmesi’nde yer alan;
Aracı Hizmet Sağlayıcı Firma : Model Yönetim Hizmetleri Turizm ve Ticaret Limited Şirketi
Site: www.oceaneistanbul.com alan adları ve bu alan adlarına bağlı alt alan adlarından oluşan web siteleri, mobil web sitesi ve mobil uygulamaları.

Kullanıcı Sözleşmesi:

Alıcı ve Satıcı tarafından Site’ye üyelik aşamasında okunup kabul edilmiş olan www.oceaneistanbul.com Kullanıcı Sözleşmesi’ni

Ön Bilgilendirme Formu: Alıcı tarafından işbu Sözleşme’nin görüntülenmesinden önce okunup onaylanan Ön Bilgilendirme Formu’nu ifade eder.

Model Yönetim Hizmetleri Turizm ve Ticaret Limited Şirketi ve oceaneistanbul.com internet sitesi sadece Aracı Hizmet Sağlayıcı görevi görmekte, ürünlerin üretilmesini ve satışını yapmamaktadır.

Oceane İstanbul, Model Yönetim Hizmetleri Turizm ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde; Alıcı ile Satıcı arasındaki aracılık işlemlerini yürüten, satın alınan ürünün Alıcıya iletilme işlemlerini gerçekleştiren bir markadır.

Oceane İstanbul üzerinden bir ürünün sipariş verilmesi için; son kullanıcıya ABD içerisinde bir posta adresi (ürünün teslimat adresi) tahsis edilir.

Sipariş, Satıcı ve Satıcının çalışmakta olduğu posta servisi vasıtası ile belirtilen posta kutusuna iletilir. Posta adresine temin edilen ürün, Model Yönetim Hizmetleri Turizm ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sipariş eden Alıcı'ya ulaştırılmak üzere, Türkiye’ye gönderilecek şekilde kargoya verilir. Burada Model Yönetim Hizmetleri Turizm ve Ticaret Limited Şirketi, taşımacılık hizmeti veren bir kuruluş değil ;Alıcının temsilcisi olarak  hareket eden bir aracı olarak faaliyet göstermektedir.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Alıcı’nın sitede nitelikleri, adedi ve satış fiyatı belirtilen bütün hukuki/cezai sorumluluk Satıcı’ya ait olmak şartıyla Ürün’ü Satıcı’dan satın alması ve Ürün’ün Satıcı tarafından Alıcı’ya teslimi ile ilgili olarak tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Aracı firma Model Yönetim Hizmetleri Turizm ve Ticaret Limited Şirketi ve oceaneistanbul.com internet sitesi ürünlerin üretimini ve satışını  yapmamaktadır. Satıcı ve Alıcı'ları buluşturan bir aracı hizmet sağlayıcı pazar yeri görevi görmektedir. 

4. KARGO VE İTHALAT İÇERİĞİ

Müşteri tarafından kargo ve teslimat bilgileri veya adresi veya telefon numarasının eksik ya da yanlış girilmesi sonucu teslim edilemeyip geri dönen siparişlerde kargo ödemesi kesintisi yapılmaktadır. 

Ürün, Aracı Hizmet Sağlayıcı olan Model Yönetim Hizmetleri Turizm ve Ticaret Limited Şirketi tarafından satılmamaktadır. 

Sipariş edilerek temin edilen posta adresine gönderilen ürünün Amerika Birleşik Devletleri’nden ihracı yahut Türkiye Cumhuriyeti’ne ithali herhangi bir sebeple yasaklanmış ise iki ihtimal ortaya çıkmaktadır.
(i) Eğer ürünün iade edilmesi herhangi bir mevzuat veya düzenlemeden ötürü mümkün değil ise; ürün niteliğinin gerektirdiği şekilde ilgili resmî kurumlara teslim edilecektir.
(ii) Ürünün Alıcı tarafından Satıcı'ya iade edilir.
(iii) Sitede Ürün alanında belirtilen gümrükleme vergileri ortalama bedellerdir. Oluşabilecek artı veya eksi vergi bedelleri alıcıdan talep edilecek veya iade edilecektir.Teslimatın tamamlanması oluşabilecek artı vergi bedelinin Model Yönetim Hizmetleri Turizm ve Ticaret Limited Şirketi'ne ödenmesi ile mümkün olacaktır.

5. ARACI HİZMET SAĞLAYICI

Aracı Hizmet Sağlayıcı sadece işbu Sözleşme’ye konu hizmetin gerçekleşmesi için Site üzerinden elektronik ticaret ortamı sağlamaktadır;

(i) Ürün’ün üretimini gerçekleştirmemektedir.
(ii) Alıcı’ya Ürün’e yönelik hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.
(iii) Alıcı ; Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya ait Site’nin satıcı bir internet sitesi olmadığını ve işbu Sözleşme’de taraf olarak yer almadığını, Sözleşme’ye taraf olan satıcının 1.1. numaralı maddede bilgileri yazmakta olan Satıcı olduğunu,
(iiii)Ürün, ürün’ün teslimi ve satış sonrası bedel iadesine ilişkin talep ve şikayetlerinde tek muhatabının Satıcı olduğunu
(iiiii)Satıcı, ürün’ün tedarik edilmesi, aracı hizmet sağlayıcı’ya teslim edilmesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Sözleşme ile belirtilen bütün hususlarda Alıcı karşısında münhasıran sorumlu olduğunu , Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın ürün’e, ürün’ün kendisine teslimine ve satış sonrası süreçlere ilişkin hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, satıcı ile arasında herhangi bir ortaklık ilişkisi bulunmadığını
kabul ve beyan eder.

Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın Site üzerinde yayınlanan/ilan edilen Ürün ile ilgili olarak satıcı,tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi veya acente sıfatının bulunmadığını; Alıcı’nın Ürün ile ilgili her türlü talebinin muhatabının Satıcı olduğunu; Ürün’ün ayıplı olup olmaması, yasaklı ürünlerden olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orijinalliği, Ürün’ün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ürün ile ilgili hiçbir konu hakkında Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın bilgi sahibi olmadığını/olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını; Ürün’e ilişkin satış faturasının satıcı tarafından kesileceğini; bu nedenlerle Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri ( 1.10.2022 tarihinde yürürlüğe giren 48.ci hükmü, 7392 sayılı kanunun 7.ci maddesi dahil) fakat bunlarla sınırlı olmaksızın hiçbir yasal düzenleme uyarınca herhangi bir hukuki/cezai sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın, Satıcı tarafından Site üzerinde satışa sunulan Ürün’ü kontrol etme yükümlülüğü bulunmamakta olup, Ürün ve Ürün’e yönelik her türlü dava, şikâyet ve talepler karşısında Satıcı tek başına sorumlu olacaktır.

Model Yönetim Hizmetleri Turizm ve Ticaret Limited Şirketi, Oceane Istanbul vasıtasıyla sipariş verilen Ürünler ile alakalı olarak, Alıcı ve Satıcı arasında kurulan ilişkide, Alıcı'nın temsilcisi rol ve vazifesini üstlenmektedir. Bundan ötürü satın alan tarafından, gerekli hallerde, Model Yönetim Hizmetleri Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’ne aracılık ve temsilden doğan yetkilerin verilmesi gerekmektedir.
- Taşıma evraklarının satın alan adına düzenlenmesi,
- Menşe Ülke Formlarının düzenlenmesi,
- Taşıma faturalarının satın alan adına ve hesabına düzenlenmesi,
- Satın alan adına hizmet sözleşmesi kurabilme yetkisinin ve
Satın alınan ürünün satın alana iletilebilmesi için gerekli olabilecek durumlardır.
Bu durumların ortaya çıkması halinde, gerekli yetkilendirme, usulünce satın alan tarafından yapılmalıdır.
Alıcının, sözleşmenin ifası için gerekli olan yetkilendirmeyi usulüne uygun olarak yapmayı reddetmesi, imtina etmesi veya ihmal etmesi halinde, Alıcı sözleşmenin tamamlanması iradesinden vazgeçmiş olur ve satın aldığı ürünün mülkiyetini Model Yönetim Hizmetleri Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’ne terkin etmiş olarak kabul edilir.

6. MÜLKİYET

Alıcı, Ürünü satın alırken; Alıcı bilgileri olarak kendi bilgilerini Satıcıya temin edecektir. Adres ise, Oceane Istanbul tarafından Alıcıya temin edilen posta adresi olacaktır. Ürünün satıcıdan satın alındığı andan itibaren, satın alınan ürünün mülkiyeti nihai Alıcıya geçer. Bundan ötürü, satıcının posta adresine teslim sürecinde veya Model Yönetim Hizmetleri Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’nin kusuru olmaksızın Amerika’dan Türkiye’ye gönderim aşamasında gerçekleşecek kayıp ve ürün üzerindeki zararlardan Alıcı sorumludur. Model Yönetim Hizmetleri Turizm ve Ticaret Limited Şirketi Oceane Istanbul vasıtasıyla satın alınan ürünlerin mülkiyetini, faaliyetlerin hiçbir aşamasında iktisap etmemektedir.
Bunun yanında, satın alınan ürünün “satım” işlemi Amerika Birleşik Devletleri içerisinde gerçekleşir ve sona erer. Bu işlemi takip eden süreç, tamamen ürünün satın alana iletilmesi ve ulaştırılması sürecidir. Oceane Istanbul ve Model Yönetim Hizmetleri Turizm ve Ticaret Limited Şirketi , herhangi bir sebepten ötürü Satıcı firma ile bir işbirliği içerisinde değildir. Satıcı firmanın, son kullanıcıyla kurduğu hukuki işlemler ve buradan doğan hukuki sıfatlar, Model Yönetim Hizmetleri Turizm ve Ticaret Limited Şirketine karşı öne sürülemez.Model Yönetim Hizmetleri Turizm ve Ticaret Limited Şirketi , Satıcı ve Alıcı arasındaki hukuki ilişkiden ve bu ilişkilerden doğan haklardan tamamen muaftır ve bu ilişkilerin dışındadır. Model Yönetim Hizmetleri Turizm ve Ticaret Limited Şirketi ve Alıcı arasındaki hukuki ilişki ise, yukarıda belirtildiği gibi, ürünün Alıcıya ulaştırılması maksadı ile kurulan bir temsil ve aracılık ilişkisinden ibarettir.
Oceane Istanbul üzerinden; Model Yönetim Hizmetleri Turizm ve Ticaret Limited Şirketi ile bu hizmetler kapsamında hukuki muamelelere girilmesi, Model Yönetim Hizmetleri Turizm ve Ticaret Limited Şirketi ve Alıcı arasında bir ortaklık, işbirliği veya diğer bir hukuki ilişkinin varlığını göstermemektedir. Model Yönetim Hizmetleri Turizm ve Ticaret Limited Şirketi ile kurulan hukuki muamelelerin kapsamı, yalnızca Alıcının Oceane Istanbul aracılığı ile satın aldığı ürünün, kendisine iletilmesi hizmetlerinden ve bu hizmetten kaynaklanan yan ilişkilerden müteşekkildir. Başka herhangi bir hukuki ilişkinin varlığına yorulamaz, dayanak edilemez.
İşbu hükümlerin, herhangi bir sebepten ötürü mevzuatlar veya düzenlemeler ışığında geçersiz kabul edilmesi halinde, geçersiz kılınan sözleşme hükmü, hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkar. Ancak bu durum, sözleşmenin kalan maddelerinin geçerliliğini etkilemeyecektir. Geçersiz kılınan hüküm haricindeki hükümler, geçerli bir biçimde devam ederler.
Model Yönetim Hizmetleri Turizm ve Ticaret Limited Şirketi ile bu Sözleşmesinin uygulanmasından, uygulanmamasından veya eksik uygulanmasından doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda İzmir Mahkemeleri, uyuşmazlığın çözümünde kesin olarak yetkilidir.

6.1. Alıcı, işbu Sözleşme’nin yukarıdaki maddelerinde ayrıntılı olarak belirtilen, Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı,hizmet bedeli, kargo ücreti, ödeme şekli ve teslimatı ile Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerini, işbu Sözleşme akdedilmeden önce, Ön Bilgilendirme Formu’nda okuduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
Alıcı, Ürün’ün temel nitelikleri, toplam satış fiyatı, ödeme şekli ve Ürün ile ilgili tüm ön bilgilerle birlikte “iade ve hizmetler” konusunda bilgi sahibi olduğunu ve şartları kabul ettiğini, elektronik ortamda bu bilgileri onayladıktan sonra Ürün için ödeme gerçekleştirdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Alıcı’nın işbu Sözleşme kapsamında elektronik ortamda verdiği bütün teyitler/kabuller, gerekli olduğu takdirde, “yazılı onay” hükmünde sayılacaktır.

6.3. Ürün’ün ayrıntılı özellikleri ve tüm vergiler dâhil satış bedeli (“Toplam Satış Fiyatı”) işbu Sözleşme’nin yukarıdaki maddelerde ve Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya ait sayfasında belirtildiği gibidir.
Aracı Hizmet Sağlayıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir, böyle bir hata anında yapılan satışlar hüküm ifade etmez.

6.4. Alıcı, Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya ait site’nin satıcı bir internet sitesi olmadığını ve işbu Sözleşme’de taraf olarak yer almadığını, Sözleşme’ye taraf olan satıcının 1.1. numaralı maddede bilgileri yazmakta olan Satıcı olduğunu, Ürün, ürün’ün teslimi ve satış sonrası bedel iadesine ilişkin talep ve şikayetlerinde tek muhatabının Satıcı olduğunu kabul ve beyan eder.
Satıcı, Ürün’ün tedarik edilmesi, Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya teslim edilmesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Sözleşme ile belirtilen bütün hususlarda Alıcı karşısında münhasıran sorumlu olduğunu , Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın Ürün’e, Ürün’ün kendisine teslimine ve satış sonrası süreçlere ilişkin hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, satıcı ile arasında herhangi bir ortaklık ilişkisi bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın Site üzerinde yayınlanan/ilan edilen ürün ile ilgili olarak satıcı,tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi veya acente sıfatının bulunmadığını; Alıcı’nın ürün ile ilgili her türlü talebinin muhatabının Satıcı olduğunu; Ürün’ün ayıplı olup olmaması, yasaklı ürünlerden olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürün’ün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ürün ile ilgili hiçbir konu hakkında Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın bilgi sahibi olmadığını/olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını; ürün’e ilişkin satış faturasının satıcı tarafından kesileceğini; bu nedenlerle Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri( 1.10.2022 tarihinde yürürlüğe giren 48.ci hükmü, 7392 sayılı kanunun 7.ci maddesi dahil) fakat bunlarla sınırlı olmaksızın hiçbir yasal düzenleme uyarınca herhangi bir hukuki/cezai sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.5. Satıcı, Ürün’ün tedarikini ve Alıcı’ya teslimini işbu Sözleşme’de yer alan maddeler doğrultusunda eksiksiz ve tam ifa etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ürün’ün herhangi bir sebeple tedarik/teslim edilememesinden veya üçüncü kişilerden Ürün’ün satışı ile ilgili gelecek her türlü idari para cezası, şikayet, talep ve/veya davalardan kaynaklanacak her türlü zararlara ilişkin sorumluluk Satıcı’ya aittir.

6.6. Satıcı, işbu Sözleşme konusu Ürün’ün sağlam, eksiksiz, ayıpsız, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve yasal otuz (30) günlük süreyi aşmamak koşuluyla ve işbu Sözleşme’nin yukarıdaki maddelerinde belirtilen süre içinde aracı hizmet kurumunun adresteki kişi/kuruluşa teslim edilmesinden sorumludur.

6.7. Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için, Toplam Satış Fiyatı’nın Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle Toplam Satış Fiyatı ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, aracı hizmet firması ürün’ün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.8. Taraflar, oceaneistanbul.com Sözleşmeyi okuduklarını, onayladıklarını ve oceaneistanbul.com Sözleşme koşullarına uymakla yükümlü olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7. CAYMA HAKKI

Cayma hakkının kullanıldığı durumlarda iade talebinin kabul edilip edilmemesi Satıcı’nın takdirinde olup, iade talebinin reddedildiği durumlarda Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Cayma hakkı, Alıcı tarafından bizzat Satıcı’ya karşı kullanılmaktadır.Alıcı iade edeceği malın kargo bedeli alıcı’ya aittir. Alıcı'nın iade edeceği malın iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcı firma sorumlu değildir. Alıcı’nın cayma hakkı Satıcı ile arasındadır. Ürün bedelinin iade işlemleri Satıcı ve Alıcı arasında gerçekleşir. Aracı Hizmet Sağlayıcı iade islemleri sürecinde yetkili ve sorumlu değildir. Aracı Hizmet Sağlayıcı vermiş olduğu hizmet ile ilgili herhangi bir iade işlemi gerçekleştirmez.

8. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Mevzuat uyarınca Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

•Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (örn. takı, ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler);
•Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
•Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
•Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde;
•Alıcı tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde;
•Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
•Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence
veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde;
•Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde;
•Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere
ilişkin sözleşmelerde; 
•Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (hediye kartı, hediye çeki, para yerine geçen kupon ve benzeri).

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamı dışında bırakılmış olan mal veya hizmetler (Satıcı’nın düzenli teslimatları ile Alıcı’nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama,lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır.

9. YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

10. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri, Alıcı ve Satıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup; işbu Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onay verildiği tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Satıcı: ( oceaneistanbul.com üzerinde ürünlerini sergileyip, satışa açan, ilgili ürünün satıcısı )

Alıcı: (  oceaneistanbul.com ve Model Yönetim Hizmetleri Turizm ve Ticaret Limited Şirketi'nin aracılık hizmeti üzerinden ürünü talep edip satın alandır )

Oceaneistanbul.com bir Aracı Hizmet Sağlayıcı pazaryeridir. Ürün satışı, gönderimi, üretimi yapmamakta, aracılık hizmeti vermektedir.

Beğendiklerim Menü 0 $0.00
Yukarı